בקרות ומנועים לשחרור עשן ממבנים תקניות STG BEIKIRCH גרמניה

בקרות ומנועים לשחרור עשן ממבנים תקניות  לפי תקן EN 12,101-10 DIN 18232 RWA  תוצרת חברת STG BEIKIRCH  גרמניה

תיאור

בקרות ומנועים לשחרור עשן ממבנים תקניות  לפי תקן EN 12,101-10 DIN 18232 RWA  תוצרת חברת STG BEIKIRCH  גרמניה